Newsletter

Newsletter

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuwe workshops, opleidingen en special events...

Mindwise Logo

FAQ

 • De connectiemethode

  De Connectiemethode = mindful omgaan met honden

  Omgaan met emoties en gevoelens van de hond.
  De connectiemethode kijkt naar de gevoelens die gedrag sturen. Honden ervaren dezelfde emoties en gevoelens als mensen. Honden kunnen blij, speels, enthousiast en lief zijn, maar kunnen ook angstig, paniekerig, verdrietig, boos en woedend zijn. Omdat het de emoties en gevoelens zijn die het gedrag van de hond bepalen richt de connectiemethode zich op het begrijpen van - en het omgaan met deze gevoelens. We weten dat emoties, die positieve gevoelens doen ontstaan, kunnen aangewend worden om, emoties die negatieve gevoelens doen ontstaan, te transformeren tot vertrouwen, rust, evenwicht, vrede en vreugde.

  Samenwerken door mindful communicatie.
  De connectiemethode impliceert mindfulness. Mindful omgaan met honden zorgt ervoor dat de communicatie per definitie vriendelijk en geweldloos is.

  Omgaan met honden zoals ze zijn.
  Geen enkele emotie van de hond wordt verheerlijkt, geen enkele wordt afgewezen. Emoties zijn natuurlijk en aangeboren en hebben stuk voor stuk hun nut. Zowel tijdens de puppy opvoeding als bij de training van de adolescente hond als bij het omgaan met de kwetsbaarheid van honden wijst de connectiemethode geen enkele emotie af. Bij het toepassen van de connectiemethode heeft men respect voor de hond zoals hij is. Wij willen begrijpen hoe het met d ehond gaat en hoe hij zich voelt en stellen bij iedere ontmoeting de drie basisvragen van de connectiemethode: Hallo, hoe gaat het met jou? Wat wil je? Wat heb je nodig?

  Ook hondenverzorgers krijgen ten volle bestaansrecht.
  De gevoelens, emoties, gedachten en ideeën van de verzorger krijgen bij de connectiemethode ten volle bestaansrecht. We werken samen met als doel: Evenwicht, rust, vrede en vreugde creëren in de relatie tussen mens en hond. We benanderen de hondenverzorger vanuit een mindful houding.

 • Data eerst volgende opleiding België

  Data opleiding najaar 2019

  Module 1 
  Deel 1: 7 - 8/09/2019
  Deel 2: 12 - 13/10/2019
  Deel 3: 23 - 24/11/2019
  Deel 4: 21 - 22/12/2019
  Deel 5: 25 - 26/01/2020
  Deel 6: 22 - 23/02/2020

  Module 2 - augustus 2019
  Deel 1: 3 - 4/08/2019
  Deel 2: 31/08 - 1/09/2019
  Deel 3: 5 - 6/10/2019
  Deel 4/1: 9 - 10/11/2019
  Deel 4/2: 7 - 8/12/2019
  Deel 4/3: 11 - 12/01/2020
  Stage vanaf februari 2020

  Module 2 - maart 2020 (pas mogelijk om in te schrijven vanaf december 2019)
  Deel 1: 21 - 22/03/2020
  Deel 2: 25 - 26/04/2020
  Deel 3: 16 - 17/05/2020
  Deel 4/1: 6 - 7/06/2020
  Deel 4/2: 27 - 28/06/2020
  Deel 4/3: 8 - 9/08/2020
  Stage vanaf vanaf september 2020

 • Kan men inschrijven voor losstaande delen

  Vanwege het belang van het gedachtegoed van de connectiemethode kan de opleiding module 1 en 2 enkel in zijn geheel worden gevolgd.
  Men kan niet inschrijven voor 1 onderdeel (weekend).

  In eerste instantie kan men inschrijven voor module 1. Pas na het eerste weekend van deel 4 van module 1 kan men inschrijven voor module 2.
  Men is dus niet verplicht om onmiddellijk voor beide modules in te schrijven.

  De betaling kan per weekend of per volledige module van 5 delen (6 weekends) - zie info over betaling bij de volgende vraag (hieronder).

 • Kan ik onmiddellijk inschrijven voor module 2?

  Omdat de connectiemethode gebaseerd is op een overwogen gedachtegoed is het noodzakelijk om eerst module 1 te volgen om te kunnen deelnemen aan module 2.

  Kandidaten die reeds een opleiding hebben gevolgd kunnen stof krijgen die herhalend is wat de inhoud betreft. Echter door het gedachtegoed van de connectiemethode krijgt men er ongetwijfeld een heel andere kijk op en berijkt men extra en dieper inzicht.

   

 • Hoe verloopt de stage?

  Na het volbrengen van module 1, kunt u het eerste deel van de stage aanvangen.
  De stage module 1 bestaat uit een persoonlijke vorming in het toepassen van de connectiemethode op unzelf, uw hond en uw gezin en omgeving.
  De stage verloopt via internet, telefonisch en met videobeelden. Er kunnen ook persoonlijke contacten geregeld worden.
  Inhoud, Mindfulnessbeoefening, mindul omgaan met uw hond volgens de principes van de connectiemethode en begeleiden van uw gezin en omgeving in het omgaan met uw hond.

  Na het beëindigen van module 2 - opleiding tot specialist probleemgedrag - ontvang je het bijhorend certificaat -  hondengedragsbegeleider specialist probleemgedrag..
  Vanaf dan kan de stage aanvangen. Deze omvat het begeleiden van 4 casussen - probleemgevend gedrag.

  Je zorgt zelf voor 4 klanten (indien je zelf geen klanten mocht vinden, kunnen wij je daarbij helpen). Onder begeleiding van Geert De Bolster zal je de klant met zijn/haar hond begeleiden vanaf het gedragsconsult tot waneer het probleem is opgelost.
  De coaching door Geert De Bolster gebeurt via e-mail, video's, telefonisch en skype. Soms kunnen we een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek over de coaching.

  De stage dient aan te vangen binnen het jaar na het beëindigen van de opleiding. De stage duurt tot de 4 casussen zijn afgerond.

  Na het afronden van de stage ontvang je het Quality label ' De connectiemethode'.
  Naar houders van het Quality label 'De connectiemethode' worden klanten die buiten onze regio wonen naar doorverwezen.

 • Is de opleiding hetzelfde als een opleiding tot hondengedragstherapeut?

  Opvoedingsondersteuning in plaats van gedragstherapie.
  U zal opvoedingsondersteuning geven voor mensen die een hond hebben. Het gaat niet over een probleem maar over mogelijkheden. De opleiding is niet gericht op gedragstherapie.

  Vanuit de filosofie van de connectiemethode zetten wij in op de mogelijkheden, van de hond, van de hondenliefhebbers en de situatie waar het probleem zich stelt. We willen de sterke punten van eigenaar en hond aanwenden om met de zwakke eigenschappen om te gaan.

  Onze visie: mensen en honden zijn perfect zoals ze zijn, ze bezitten zowel sterke als zwakke eigenschappen. Het is de kunst om de sterke eigenschappen aan te wenden om met de zwakke om te gaan.
  Een personal coach die de mens helpt bij het zoeken van mogelijkheden zodat zowel de hond als de mens zich aan elkaar kunnen aanpassen en daardoor zowel samen als individueel goed kunnen functioneren. Problemen worden dan moeilijkheden die tijdelijk zijn.

  Samenwerken creëert meer mogelijkheden
  Bij het vermoeden van een psuchische stoornis en de noodzaak van hondengedragstherapie wordt men doorverwezen naar een gedragsdierenarts. Onder diens leiding kan de hondengedragsbegeleider specialist probleemgedrag de hond en zijn mens verder begeleiden.
   

 • Dien ik zelf een hond te hebben om aan de opleiding deel te kunnen nemen?

  De Bolster Academy gaat ervan uit dat men alleen succesvol kan zijn in het helpen van anderen als men advies geeft die gebaseerd is op kennis en ervaring.

  Kennis zijn concepten, ideeën. Ervaring doe je op door te doen. Tijdens onze praktijkgerichte opleiding opvoeder verwerft u zowel kennis als het opdoen van ervaring. Dit is de basis om verder te doen met module 2 - opleiding tot specialist probleemgedrag bij de hond.

  In module 1 - deel 4 en deel 5 en bij module 2 deel 4 zal u praktijkervaring opdoen. U hoeft zelf geen hond mee te brengen. Er worden klanten met honden van De Bolster Hondengedragsbegeleiding uitgenodigd in de lessen.

  U wordt opgeleid tot een professioneel hondengedragsbegeleider met kennis, inzicht en ervaring. U hoeft dus zelf (nog) geen hond te hebben om aan de opleiding deel te kunnen nemen.

  Voor het behalen van het quality label dient u wel samen te leven met een hond.

 • Wordt de opleiding afgesloten met het deelnemen aan een examen?

  Niet beoordelen en veroordelen
  Vanwege het feit dat wij geen mensen, noch honden willen beoordelen nemen wij geen examens af. U kunt wel een schriftelijke zelfevaluatie doen waar Geert De Bolster feedback zal op geven. Het resultaat heeft geen invloed op het al dan niet behalen van het certificaat. 

  Het certificaat wordt overhandigd wanneer u alle delen persoonlijk heeft gevolgd.

  Het beroep van hondengedragsbegeleider, hondengedragstherapeut, bestaat officieel niet - zowel in België als Nederland
  Er is geen wettelijk kader omtrent vestigingswet, enz.
  Om ethische redenen hebben wij ons niet laten erkennen door de overheid. Wij zijn van mening dat tussenkomst, in de kosten door de belastingbetaler, voor een niet erkend beroep onverantwoord is.

  Wetenschap maakt concempten van de werkelijkheid
  Omdat wetenschap over hondengedrag nog in volle ontwikkeling is en omdat gedrag geen exacte wetenschap is vinden wij het veel belangrijker dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en mensen en honden met inzicht en ervaring, vanuit het hart te helpen.

  Het theoretische gedeelte van de opleiding is wetenschappelijk onderbouwd
  Een hondengedragsbegeleider dient eveneens gepassioneerd te zijn door kennis. Daarom vinden wij het belangrijk dat het theoretische gedeelte van de opleiding gekend is.

  Stage als ultime bevestiging van uw kennis en inzicht
  BIj het volbrengen van een module kunt u de bijhorende stage aanvatten.

  De eerste stage is een persoonlijke vorming onde begeleiding van Geert De Bolster in het toepassen van de connectiemethode bij het omgaan met uzelf, uw hond en uw gezin en omgeving.

  De tweede stage volgt na het beëindigen van de opleiding module 2 en omvat het persoonlijk uitvoeren van 4 praktijkcasussen ondersupervisie van Geert De Bolster.

 • Wordt de opleiding erkend door de overheid of een beroepsvereniging?

  Het beroep van hondengedragsbegeleider is geen officieel erkend beroep. Als men voldoet aan de wet op de handelspraktijk kan men vrij hondengedragsbegeleiding aanbieden. Officieel heeft men geen enkele opleiding nodig.

  Belangenverenigingen betrekkende op hondentraining, hondengedragstherapie of hondengedragsbegeleiding hebben naast de wet op de VZW geen wettelijk kader.

  De Bolster Academy neemt geen identiteit aan en is daarom niet aangesloten bij een vereniging. Onze opleiding wordt dan ook door geen enkele vereniging erkend.

 • Kan ik na de opleiding als zelfstandige aan de slag?

  Hondengedragsbegeleiding is geen beroep
  Iedereen kan en mag zich hondengedragsbegeleider of hondengedragstherapeut noemen. De titels zijn niet beschermd. 
  Vanuit het perspectief van de connectiemethode wordt hondengedragsbegeleiding niet als een beroep beschouwd maar als een praktijk in hulpverlening.
  Het is daarom interessant om de praktijk in eerste instantie in bijberoep naast een ander echt beroep uit te oefenen. Uw klanten zullen tevreden zijn en het andere hondenverzorgers laten weten. Daardoor kun uw praktijk verder tot een voltijdse bezigheid groeien.

  Bij het volbrengen van de opleiding zal u in staat zijn om zelfstandig mensen te begeleiden bij de opvoeding van hun hond en bij het omgaan met probleemgedrag.
  U dient wel te voldoen aan de wet op de handelspraktijk.

  Wij blijven u ondersteunen met personal coaching.
  Zolang u het nodig acht, kunt u altijd op de ervaring van Geert De Bolster blijven terugvallen.

  U kunt blijven leren door het volgen van workshops en bijscholing en kunt op die manier het quality label de connectiemethode jaarlijks verlengen.

Opvoeding van uw hond.
Individuele begeleiding bij het oplossen van probleemgedrag van uw hond.

meer info

Opleiding tot hondengedragsbegeleider.
Workshop voor professionele hulpverleners.

meer info