Newsletter

Newsletter

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuwe workshops, opleidingen en special events...

Mindwise Logo

FAQ

 • De connectiemethode

  De Connectiemethode = natuurlijk omgaan met honden

  Omgaan met emoties en gevoelens van de hond.
  De connectiemethode kijkt naar de gevoelens die gedrag sturen. Honden ervaren dezelfde emoties en gevoelens als mensen. Honden kunnen blij, speels, enthousiast en lief zijn, maar kunnen ook angstig, paniekerig, verdrietig, boos en woedend zijn. Omdat het de emoties en gevoelens zijn die het gedrag van de hond bepalen richt de connectiemethode zich op het begrijpen van - en het omgaan met deze gevoelens. We weten dat emoties, die positieve gevoelens doen ontstaan, kunnen aangewend worden om, emoties die negatieve gevoelens doen ontstaan, te transformeren tot vertrouwen, rust, evenwicht, vrede en vreugde.

  Samenwerken door natuurlijke communicatie.
  Omdat mensen dezelfde emoties en gevoelens hebben als de hond en ook over dezelfde communicatiemiddelen beschikken, zet de connectiemethode in op samenwerking door natuurlijke communicatie. Gebruik van beloning en straf heeft geen prioriteit bij de connectiemethode.

  Omgaan met honden zoals ze zijn.
  Geen enkele emotie van de hond wordt verheerlijkt, geen enkele wordt afgewezen. De emoties en gevoelens zijn natuurlijk en aangeboren en hebben stuk voor stuk hun nut. Zowel tijdens de puppy opvoeding als bij de training van de adolescente hond als bij het omgaan met de kwetsbaarheid van honden wijst de connectiemethode geen enkele emotie af. Bij het toepassen van de connectiemethode heeft men respect voor de hond zoals hij is. Wij stellen de hond bij iedere ontmoeting de drie basisvragen van de connectiemethode: Hallo, hoe gaat het met jou? Wat wil je? Wat heb je nodig?

  Ook hondeneigenaren krijgen ten volle bestaansrecht.
  De gevoelens, emoties, gedachten en ideeën van de eigenaar krijgen bij de connectiemethode ten volle bestaansrecht. We werken samen met als doel: Evenwicht, rust, vrede en vreugde creëren in de relatie tussen mens en hond.

 • Hoeveel kost de opleiding tot hondengedragsbegeleider?

  U kunt per weekend (6x) of per module betalen.
  Als u van 10% korting wilt genieten dient de opleiding vooraf betaald te worden.

  VB: module 1
  6 weekends x 275 euro (incl. BTW) = 1650 euro.
  U kunt per weekend betalen = 275 euro per weekend (x6).
  U kunt voor de ganse module inschrijven en dan betaalt u 1650 - 10% (165 euro) = 1485 euro.

  VB module 2
  Inschrijving voor module 2 is pas mogelijk vanaf het 4de deel van module 1 - 6 weekends x 275 euro (incl. BTW) = 1650 euro.
  U kunt per weekend betalen = 275 euro per weekend (x6).
  U kunt voor de ganse module inschrijven en dan betaalt u 1650 - 10% (165 euro) = 1485 euro.

  Bij inschrijving vragen wij een voorschot van 30%.
  Wanneer de opleiding gestart is wordt er geen terugbetaling meer gedaan.

  Stage

  Het traief voor de facultatieve stage (pas te beslissen na de volledige opleiding) bedraagt €300,00

  Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
   

 • Data eerst volgende opleiding België

  België najaar 2018
  Module 1
  Deel 1: 1 - 2/09/2018
  Deel 2: 6 - 7/10/2018
  Deel 3: 10 - 11/11/2018
  Deel 4/1: 1 - 2/12/2018
  Deel 4/2: 5 - 6/01/2019
  Deel 5: 2 - 3/02/2019

  Module 2
  Deel 1: 29 en 30/09/2018
   Deel 2: 27 en 28/10/2018
  Deel 3: 24 en 25/11/2018
  Deel 4/1: 15 en 16/12/2018 - D4/2: 26 en 27/01/2019 - D4/3: 23 en 24/02/2019
  Stage vanaf 01/03/2019

  Module 2 voorjaar 2019
  Deel 1: 2 - 3/03/2019
  Deel 2: 6 - 7/04/2019
  Deel 3: 4 - 5/05/2019
  Deel 4/1: 1 - 2/06/2019
  Deel 4/2: 22 -23/06/2019
  Deel 4/3: 17 - 18/08/2019
  Stage vanaf 09/2019

 • Kan men inschrijven voor losstaande delen

  Vanwege het belang van het gedachtegoed van de connectiemethode kan de opleiding module 1 en 2 enkel in zijn geheel worden gevolgd.
  Men kan niet inschrijven voor 1 onderdeel (weekend).

  In eerste instantie kan men inschrijven voor module 1. Pas na het eerste weekend van deel 4 van module 1 kan men inschrijven voor module 2.
  Men is dus niet verplicht om onmiddellijk voor beide modules in te schrijven.

  De betaling kan per weekend of per volledige module van 5 delen (6 weekends) - zie info over betaling bij de volgende vraag (hieronder).

 • Kan ik onmiddellijk inschrijven voor module 2?

  Omdat de connectiemethode gebaseerd is op een overwogen gedachtegoed is het noodzakelijk om eerst module 1 te volgen om te kunnen deelnemen aan module 2.

  Kandidaten die reeds een opleiding hebben gevolgd kunnen stof krijgen die herhalend is wat de inhoud betreft. Echter door het gedachtegoed van de connectiemethode krijgt men er ongetwijfeld een heel andere kijk op en berijkt men extra en dieper inzicht.

   

 • Hoe verloopt de stage?

  Na het beëindigen van module 2 - opleiding tot specialist probleemgedrag - ontvang je het bijhorend certificaat -  hondengedragsbegeleider specialist probleemgedrag..
  Vanaf dan kan de stage aanvangen. Deze omvat het begeleiden van 4 casussen - probleemgevend gedrag.

  Je zorgt zelf voor 4 klanten (indien je zelf geen klanten mocht vinden, kunnen wij je daarbij helpen). Onder begeleiding van Geert De Bolster zal je de klant met zijn/haar hond begeleiden vanaf het gedragsconsult tot waneer het probleem is opgelost.
  De coaching door Geert De Bolster gebeurt via e-mail, video's, telefonisch en skype. Soms kunnen we een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek over de coaching.

  De stage dient aan te vangen binnen het jaar na het beëindigen van de opleiding. De stage duurt tot de 4 casussen zijn afgerond.

  Na het afronden van de stage ontvang je het Quality label ' De connectiemethode'.
  Naar houders van het Quality label 'De connectiemethode' worden klanten die buiten onze regio wonen naar doorverwezen.

 • Wat is het verschil tussen de opleiding van De Bolster Academy en andere opleidingen?

  Opleiding De Bolster Academy
  De rode draad door de opleiding van De Bolster Academy is de intentie om op een natuurlijke manier, vriendelijk en geweldloos met honden om te gaan. Wij wensen personal coaches op te leiden, die open , vriendelijke en geweldloze communicatie als 'middel' beschouwen om mensen en honden te helpen.
  Ook tijdens de lessen bestaat er een grote openheid voor ieders mening en ervaringen. Er is plaats voor vragen, discussie en oefeningen.

  De opleiding wordt door Geert De Bolster persoonlijk gegeven
  Geert stond aan de wieg van de professionele hondengedragsbegeleiding in Vlaanderen. Hij is een man uit het werkveld en deelt zijn kennis, inzicht en ervaring met enthousiaste kandidaat professionals.

  Het theoretische gedeelte van de opleiding is wetenschappelijk onderbouwd
  Wetenschappelijke onderbouwde kennis over het gedrag van de hond wordt in een breed perspectief aangewend om met honden om te gaan volgens de connectiemethode.

  Geen gedragstherapie - wel werken aan welzijn
  De connectiemethode doet niet aan gedragstherapie voor honden. Wij gaan ervan uit dat er weinig honden echt probleemgedrag hebben. Meestal is het de omgeving die een probleem ervaart en de hond die 'problemen' heeft met zijn omgeving. Dit zorgt voor negatieve emoties en bij gevolg ongewenst gedrag. Bij de connectiemethode gaat men om met de emoties en gevoelens van de hond waardoor het gedrag zich vanzelf en onder begeleiding van zijn mensen kan aanpassen.

  Multidisciplinaire samenwerking
  De connectiemethode stelt geen diagnoses.
  Indien een hulpvraag buiten onze context valt, verwijzen wij door naar een collega hulpverlener uit een andere context - dierenarts, gedragsdierenarts, therapeut, etc.

  Mindfullnesbeoefening
  Mindfulness
  als basishouding van de hondengedragsbegeleider heeft een belangrijk plaats in de opleiding. Het maakt het mogeijk om aandacht te hebben voor de dingen die er om doen. Daardoor zullen onze adviezen altijd een meerwaarde opleveren voor de hond en zijn mensen.

  Voor het praktijkgedeelte wordt aangevat, wordt er een schriftelijke toets afgenomen.
  Eerste lesdeel van Module 1, deel 5 en Module 2, deel 4/1.

 • Is de opleiding hetzelfde als een opleiding tot hondengedragstherapeut?

  Opvoedingsondersteuning in plaats van gedragstherapie.
  U zal opvoedingsondersteuning geven voor mensen die een hond hebben. Het gaat niet over een probleem maar over mogelijkheden. De opleiding is niet gericht op gedragstherapie.

  Vanuit de filosofie van de connectiemethode zetten wij in op de mogelijkheden, van de hond, van de hondenliefhebbers en de situatie waar het probleem zich stelt. We willen de sterke punten van eigenaar en hond aanwenden om met de zwakke eigenschappen om te gaan.

  Onze visie: mensen en honden zijn perfect zoals ze zijn, ze bezitten zowel sterke als zwakke eigenschappen. Het is de kunst om de sterke eigenschappen aan te wenden om met de zwakke om te gaan.
  Een personal coach die de mens helpt bij het zoeken van mogelijkheden zodat zowel de hond als de mens zich aan elkaar kunnen aanpassen en daardoor zowel samen als individueel goed kunnen functioneren. Problemen worden dan moeilijkheden die tijdelijk zijn.

  Samenwerken creëert meer mogelijkheden
  Bij het vermoeden van een psuchische stoornis en de noodzaak van hondengedragstherapie wordt men doorverwezen naar een gedragsdierenarts. Onder diens leiding kan de hondengedragsbegeleider specialist probleemgedrag de hond en zijn mens verder begeleiden.
   

 • Dien ik zelf een hond te hebben om aan de opleiding deel te kunnen nemen?

  De Bolster Academy gaat ervan uit dat men alleen succesvol kan zijn in het helpen van anderen als men advies geeft die gebaseerd is op kennis en ervaring.

  Kennis zijn concepten, ideeën. Ervaring doe je op door te doen. Tijdens onze praktijkgerichte opleiding opvoeder verwerft u zowel kennis als het opdoen van ervaring. Dit is de basis om verder te doen met module 2 - opleiding tot specialist probleemgedrag bij de hond.

  In module 1 - deel 4 en deel 5 en bij module 2 deel 4 zal u praktijkervaring opdoen. U hoeft zelf geen hond mee te brengen. Er worden klanten met honden van De Bolster Hondengedragsbegeleiding uitgenodigd in de lessen.

  Voor Nederland doen we beroep op vrijwilligers die bereid zijn om met hun honden naar de lessen te komen.

  U wordt opgeleid tot een hondenliefhebber met kennis, inzicht en ervaring. U hoeft dus zelf (nog) geen hond te hebben om aan de opleiding deel te kunnen nemen.

 • Wordt de opleiding afgesloten met het deelnemen aan een examen?

  Niet beoordelen en veroordelen
  Vanwege het feit dat wij geen mensen, noch honden willen beoordelen nemen wij geen examens af.

  Het beroep van hondengedragsbegeleider, hondengedragstherapeut, bestaat officieel niet - zowel in België als Nederland
  Er is geen wettelijk kader omtrent vestigingswet, enz.
  Om ethische redenen hebben wij ons niet laten erkennen door de overheid. Wij zijn van mening dat tussenkomst, in de kosten door de belastingbetaler, voor een niet erkend beroep onverantwoord is.

  Wetenschap maakt concempten van de werkelijkheid
  Omdat wetenschap over hondengedrag nog in volle ontwikkeling is en omdat gedrag geen exacte wetenschap is vinden wij het veel belangrijker dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en mensen en honden met inzicht en ervaring, vanuit het hart te helpen.

  Het theoretische gedeelte van de opleiding is wetenschappelijk onderbouwd
  Een hondengedragsbegeleider dient eveneens gepassioneerd te zijn door kennis. Daarom vinden wij het belangrijk dat het theoretische gedeelte van de opleiding gekend is.

  Een schriftelijke toets om je eigen kennis te testen
  Voor u met het prkatijkgedeelte begint zal er een schriftelijke toets worden afgenomen zodat u uw eigen kennis kunt testen. De toets wordt persoonlijk nagelezen en u ontvangt schriftelijk een opbouwende feedback.
  De toets heeft geen invloed op het bekomen van het certificaat.

  Stage als ultime bevestiging van uw kennis en inzicht
  De opleiding wordt beëindigd door het uitvoeren van een praktijkstage waarbij u zelfstandig 4 casussen gaat begeleiden onder onze supervisie.
  Wij hebben vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin en de goede intenties van mensen die bij ons de opleiding tot hondengedragsbegeleider hebben gevolgd.

  De stage wordt afgesloten met het overhandigen van het Quality Label van de connectiemethode. U kunt het label op uw website plaatsen om uw opleiding aan te tonen.

 • Wordt de opleiding erkend door de overheid of een beroepsvereniging?

  Het beroep van hondengedragsbegeleider is geen officieel erkend beroep. Als men voldoet aan de wet op de handelspraktijk kan men vrij hondengedragsbegeleiding aanbieden. Officieel heeft men geen enkele opleiding nodig.

  Belangenverenigingen betrekkende op hondentraining, hondengedragstherapie of hondengedragsbegeleiding hebben naast de wet op de VZW geen wettelijk kader.

  De Bolster Academy neemt geen identiteit aan en is daarom niet aangesloten bij een vereniging. Onze opleiding wordt dan ook door geen enkele vereniging erkend.

 • Kan ik na de opleiding als zelfstandige aan de slag?

  Hondengedragsbegeleiding is geen beroep
  Iedereen kan en mag zich hondengedragsbegeleider of hondengedragstherapeut noemen. De titels zijn niet beschermd. 
  Vanuit het perspectief van de connectiemethode wordt hondengedragsbegeleiding niet als een beroep beschouwd maar als een praktijk in hulpverlening.
  Het is daarom interessant om de praktijk in bijberoep naast een ander echt beroep uit te oefenen.

  Bij het volbrengen van de opleiding zal u in staat zijn om zelfstandig mensen te begeleiden bij de opvoeding van hun hond en bij het omgaan met probleemgedrag.
  U dient wel te voldoen aan de wet op de handelspraktijk.

  Wij blijven u ondersteunen met personal coaching.
  Zolang u het nodig acht, kunt u altijd op de ervaring van Geert De Bolster blijven terugvallen.

  U kunt blijven leren door het volgen van workshops en bijscholing en kunt op die manier het quality label de connectiemethode jaarlijks verlengen.

Opvoeding van uw hond.
Individuele begeleiding bij het oplossen van probleemgedrag van uw hond.

meer info

Opleiding tot hondengedragsbegeleider.
Workshop voor professionele hulpverleners.

meer info