Newsletter

Newsletter

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuwe workshops, opleidingen en special events...

Mindwise Logo

  • Opleiding hondengedragsbegeleider
  • Hondengedragsbegeleider opleiding
  • Opleiding honden connectiemethode

Onze visie

Hondengedragsbegeleiding volgens de connectiemethode is gedragsbegeleiding waarin de noden en wensen van hond en mens ten volle bestaansrecht krijgen.

Een hondengedragsbegeleider stapt in de rol van een hulpverlener met een missie: Het emotioneel welzijn van hond en mens bevorderen.

De Connectiemethode = natuurlijk omgaan met honden

Omgaan met emoties en gevoelens van de hond.
De connectiemethode kijkt naar de gevoelens die gedrag sturen. Honden ervaren dezelfde emoties en gevoelens als mensen. Honden kunnen blij, speels, enthousiast en lief zijn, maar kunnen ook angstig, paniekerig, verdrietig, boos en woedend zijn. Omdat het de emoties en gevoelens zijn die het gedrag van de hond bepalen richt de connectiemethode zich op het begrijpen van - en het omgaan met deze gevoelens. We weten dat emoties, die positieve gevoelens doen ontstaan, kunnen aangewend worden om, emoties die negatieve gevoelens doen ontstaan, te transformeren tot vertrouwen, rust, evenwicht, vrede en vreugde.

Samenwerken door natuurlijke communicatie.
Omdat mensen dezelfde emoties en gevoelens hebben als de hond en ook over dezelfde communicatiemiddelen beschikken, zet de connectiemethode in op samenwerking door natuurlijke communicatie. Gebruik van beloning en straf heeft geen prioriteit bij de connectiemethode.

Omgaan met honden zoals ze zijn.
Geen enkele emotie van de hond wordt verheerlijkt, geen enkele wordt afgewezen. De emoties en gevoelens zijn natuurlijk en aangeboren en hebben stuk voor stuk hun nut. Zowel tijdens de puppy opvoeding als bij de training van de adolescente hond als bij het omgaan met de kwetsbaarheid van honden wijst de connectiemethode geen enkele emotie af. Bij het toepassen van de connectiemethode heeft men respect voor de hond zoals hij is. Wij stellen de hond bij iedere ontmoeting de drie basisvragen van de connectiemethode: Hallo, hoe gaat het met jou? Wat wil je? Wat heb je nodig?

Ook hondeneigenaren krijgen ten volle bestaansrecht.
De gevoelens, emoties, gedachten en ideeën van de eigenaar krijgen bij de connectiemethode ten volle bestaansrecht. We werken samen met als doel: Evenwicht, rust, vrede en vreugde creëren in de relatie tussen mens en hond.

Compassie als voeding voor een evenwichtige en vreugdevolle samenwerking.
Natuurlijke communicatie is vriendelijk en geweldloos als ze wordt gevoed met compassie. Compassie werkt niet alleen voedend voor de relatie tussen de eigenaar en zijn hond maar zorgt voor een goede basis voor communicatie met iedereen. Compassie inspireert tot vriendelijke en vreugdevolle contacten. Als coach volgens de connectiemethode zal u er extra kracht uit putten. Compassievolle communicatie wordt tijdens de opleiding tot hondengedragsbegeleider volgens de connectiemethode ontwikkeld door het beoefenen van mindfulness.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

Bekijk een lezing over omgaan met honden die uitvalen naar andere honden aan de leiband en ontdek meer over de connectiemethode.

Bekijk een lezing over welzijn van honden vanuit het perspectief van de connectiemethode

Opvoeding en training van uw hond.
Individuele begeleiding bij het oplossen van probleemgedrag van uw hond.

bezoek mindwise

Opleiding tot hondengedragsbegeleider.
Workshop voor professionele hulpverleners.

meer info